Säkerhetsråd För Ditt Garage

Säkerhetsråd för ditt garageÄr ditt garage säkert? När man går igenom en checklista för säkerhet I hemmet så glömmer många villaägare säkerheten i deras garage.

Garage kan vara en intressant plats då man ofta förvarar värdesaker där, det finns även såklart en risk för brand där som I sin tur kan sprida sig till huvudbyggnad.

• Tänk på de brandfarliga ämnena som alltid star utmärkt på förpackningen och förvara det enligt angivna instruktioner.

• Håll säkert avstånd mellan brandfarliga ämne och elektriska apparater

• Installera brandvarnare.

• Kontrollera att du har korrekt brandsläckare i ditt garage.

• Se till att ditt garage är ordentligt låst när du lämnar.

• Håll garageöppnare knapp utom räckhåll för barn.

• Installera ett övervakningssystemet eller larmdetektorer.

Behandla ditt garage säkerhet liksom som ditt hem. Besöka vårt butik för passande övervakningpaket till mycket bra priser.

Kontakta oss gärna om du inte hittar en lösning som passar just dig så hjälper vi dig!

Typer Av Brandsläckare Och Hur Man Använder Tips

BrandpaketVad är vikten av att hålla en brandsläckare? Brand kan uppsluka ett helt rum i ett ögonblick och om du säger att jag inte har en, så ska du tänka på det. Att ha en kvalitet brandsläckare kan vara det som står mellan dig och fullständig förstörelse. Så nu om du funderar på att köpa en brandsläckare, är det viktigt att lära sig vilka typer av brandsläckare som finns och som man kan vara lämpliga för inköp. Det finns flera olika typer av brandsläckare som du kan se på marknaden och var och en varierar i dess funktioner och utseende.

Låt oss ta reda Nedan några vanligaste sorterna som finns

Klass A (Anges med grön triangel)

Sådana brandsläckare är vattenbaserad och särskilt utformade för snabba brännbara material såsom trä material, skåp och papper. Klass A brandsläckare är en av de enklaste typer som finns och använda för de vanligaste bostadsbränder.

Klass B (Anges med Röda torget)

Klass B brandsläckare kallas även bränder i brännbara vätskor. De är utformade för brand i brandfarlig vätska, t.ex. paraffin, bensin, olja, fett, bensin etc. På grund av egenskaperna hos den som deltar i B-lågor på bränsle är det viktigt att inte använda vatten för att släcka elden eftersom sprej vatten faktiskt kunde sprida bränsle vilket resulterar i mer skada.

Klass C (markeras med en blå cirkel)

Klass C brandsläckare är speciellt utformad för brand i elektrisk utrustning. Eftersom elektriska utrustning är förnuftigt att vattna därför rekommenderas det att alla ska ha klass C brandsläckare i hemmet.

Klass D (indikeras av en gul Decagon)

Dessa kategori brandsläckare är vanligt förekommande i kemiska laborationer. De kan användas på brännbara metaller såsom kalium, natrium och magnesium. Om du arbetar i en sådan miljö, bör du få denna klass D brandsläckare.

Klass K (markeras med en blå Hexagon)

Dessa typer av brandsläckare är avsedda för lågor involverar matolja, så du kommer oftast hitta klass K brandsläckare i restauranger och storkök. Om du arbetar som kock eller anser dig själv en stolthet hushåll matlagning aficionado, rekommenderas att hålla dessa typer av brandsläckare.

Multi-klass Brandsläckare

Det finns några brandsläckare som faktiskt är avsedda för flera klasser som gör dem passande för olika bränder. Som för exempel, ABC klass brandsläckare innehåller pulver (monoammoniumfosfat) att lägga ut alla tre klasser av brand. Multi-klass brandsläckare kan vara en perfekt val för villaägare eftersom de förnekas behovet av att köpa olika brandsläckare för olika bränder.

Tips för att använda brandsläckare:

  • Tänk på att använda brandsläckare om och endast om en brand är liten och inte sprida
  • Läs instruktionen och få dig medveten med hur man använder så fort du gör köp. Du kanske inte får tillräckligt med tid att läsa instruktioner när en verklig brand bryter ut.
  • Försök inte släcka branden om du inte har en säker utrymning bakom dig för om en brandspridning, måste du inte vill blockera ditt enda utgång.
  • Och viktigast av allt, du inte använda brandsläckare att släcka elden som den inte är märkt.
  • Få en i dag

Har du gjort dig för att köpa en brandsläckare? Du kan gå in på vår webbutik: http://akillessakerhet.se/store/brand-sakerhet/

Sätt att stoppa falsklarm i ditt hemlarmsystem

FalsklarmFalsklarm har alltid varit ett problem vid installation och användning av larm. Det finns många olika orsaker till hur problemen uppstår men i många fall är det hanhavande fel.

Nedan är en lista på förebyggande åtgärder för att stoppa falska larm

Välj rätt larmsystem

Det individuella behovet avgör vilken typ av hemlarm som är lämpligt. Om du har husdjur så är det viktigt att välja husdjursimmuna rörelsedetektorer som inte detekterar på lägre vikter.

En annan viktig sak att tänka på är att hela familjen ska kunna använda larmet, det innebär att det t.ex. ska vara enkelt och smidigt för barnen att aktivera och avaktivera larmet.

Det är också viktigt att programmeringen av larmet blir korrekt. Ett larmsystem är ofta väldigt komplext och innehar många funktioner. Välj att få larmet förprogrammerat vid köp av larm. Det innebär att larm återförsäljaren programmerar hela larmschemat efter överrenskommelse med köparen. På så vis kan återförsäljaren också påminna om viktiga funktioner att lägga till i vissa områden.

Observera rörliga objekt

Det händer att någon rörlig del i hemmet aktiverar larmet då en rörelsedetektor reagerar. I de vanligaste fallen rör det sig om en fladdrande gardin, en hängande skylt/lampa eller någon roterande dekoration. Det är också viktigt att rörelsedetektorer inte blir utsatta för direkt solljus, det kan aktivera larmet. Rikta heller inte rörelsedetektorn ut genom fönstret då fönsterglaset kan spegla och rörelse utanför kan observeras.

Byta batterier ofta

Detta är såklart en viktig punkt när man har ett trådlöst larmsystem. Det är viktigt att batterier bytas i både detektorer och knappsatser. Vid kontinuerligt underhåll förhindrar man också på så vis falsklarm.

Testa ditt larmsystem

Det är smart att ibland kontrollera ditt larmsystem och vara lite nyfiken på att verkligen alla funktioner är aktiverade. Ta bort alla telefoner som vid larm blir uppringda och börja testa. Kontrollera också så att alla detektorer är igång, sitter korrekt och är fria från smuts/damm och spindelnät. Tänk efter om det kanske skulle vara bra att komplettera med ytterligare detektorer eller övriga tillbehör. Det är aldrig dumt att gå in på återförsäljarens hemsida för att ha koll på nyheter och eventuella nya funktioner som du kan lägga till i ditt hemlarm.