KAMERAÖVERVAKNING

När du funderar på att investera i ett kameraövervakningssystem så finns här information som kan hjälpa dig på vägen. Lagar om övervakning

Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft med namn Kameraövervakningslagen (2013:460). Den nya lagen gäller i stället för personuppgiftslagen (PuL) och ersätter lagen om allmän kameraövervakning (LAK).

Läs mer om kameraövervakningslagen hos datainspektionen genom att klicka här

Lagen gäller inte övervakning som sker i privata bostäder och som utförs av den som bor där. Den gäller inte heller för kameraövervakning av garage, förråd, sjöbodar eller på tomtmarker. Själva hanteringen av bild och ljudmaterial lyder under personuppgiftslagen. Läs mer om PuL hos datainspektionen genom att klicka här

Vilken typ av övervakning behöver du?

Det är viktigt att göra sig medveten om vad man vill ha ut av sitt övervakningssystem. Det finns en uppsjö av olika bildkvaliteter. Om man vill ha en bild av vad som rör sig i rummet, utan krav på att kunna identifiera detaljer, så är ett analogt system med CMOS eller CCD kameror tillräckligt. Med ett analogt system menar vi att inspelningen sker lokalt. I en DVR (digital video recorder) lagras allt på en inbyggd hårddisk. I ett analogt system kopplar man in alla kameror med BNC (Bayonet Neill–Concelman) kablar som leder både bild och ström. Vi har analoga paketlösningar med plugg & play vilket betyder att det är mycket enkelt att installera. Denna typ av kameror används oftast till privata hushåll. En mycket populär funktion är att koppla in nätverkskabeln och därmed få tillgång till videon vart man än befinner sig t.ex. i mobilen, surfplattan eller datorn.

Motsatsen till ett analogt system är ett nätverksbaserat system (IP). I ett IP system krävs en datorserver med uppkoppling till nätverk. Alla kameror kopplas med CAT nätverkskabel och kan leverera absolut bästa bildkvalitet upp till 5 megapixlar. Man manövrerar allt i ett speciellt anpassat övervakningsprogram där man kan justera alla inställningar. Du kan få högupplöst video även i ett analogt system. Då kallas det HD-SDI och fungerar precis som ett vanligt analogt system men man använder koaxialkablar och en annan typ av inspelningsenhet kallad (NVR) Network Video Recorder. HD-SDI är en dyrare utrustning men är mycket effektivt när bästa prestanda krävs på platser där det inte går att använda nätverksanslutning.

För att få en bild utav vad som är skillnad mellan analog övervakning och Ip övervakning har vi två bilder nedan.

Jämförelsen är mellan en analog övervakningskamera och en IP kamera på 720P.

Nedan bild är tagen på dagtid.

Analogt vs 720P ip kamera

Nedanstående bild är tagen på natten.

Analogt vs 720P ip kamera natt

Lagstiftning Om Kameraövervakning

Sverige har länge haft en internationellt sett sträng lagstiftning som styrt kameraövervakningen. Efter Sveriges inträde i EU mjukades den dock upp betydligt. Kameraövervakning är i Sverige reglerat med kameraövervakningslagen. Som huvudregel krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att få sätta upp en övervakningskamera. Det finns undantag där det räcker med en anmälan till länsstyrelsen, till exempel i banker och butiker om syftet är att förebygga, utreda eller avslöja brott. För platser dit anmälan inte har tillträde räcker det med samtycke från den som ska övervakas. En privatpersons övervakning av ”en verksamhet av rent privat natur”, till exempel det egna hemmet regleras inte av kameraövervakningslagen. Den som sätter upp en övervakningskamera ska som huvudregel informera om detta med skyltning.

___________________________________________________________________________________________________

LARM

När du ska köpa larm så vill vi först och främst berätta om vad som är skillnaden mellan våra larm. Vi säljer mestadels trådlösa larm. Det betyder att alla detektorer och tillbehör kopplas in utan kablar till huvudenheten. Detektorerna kommunicerar med huvudenheten genom en frekvens och det finns två olika frekvenser – 433 och 868 MHz och det finns en betydande skillnad.

443 MHz är ingen bestämd larmfrekvens vilket kan innebära att larmet kan bli stört av annan elektronisk utrustning på samma frekvens. 868 MHz är en frekvens som är anpassad för trådlösa larm och kan inte bli störd på så vis.

Vi har två 868 MHz larm: Powermaster 10, Powermaster 30 samt Vesta compact. Våra villalarm Delux, Basic samt Standard använder 433 MHz.

Huvudenheten som har blivit nämnd ovan är alltså den som styr larmet och det är även med den man gör alla inställningar. Denna ska helst placeras på ett oåtkomligt ställe för att förhindra att den blir sönderslagen vid ett eventuellt inbrott. Detta är absolut viktigast när man har ingångsfördröjning på larmet, vilket innebär att larmet avvaktar med att slå ut för att man ska ha några sekunder på sig att stänga av det. Vi rekommenderar alltid våra kunder att använda sig av de trådlösa fjärrkontrollerna. Då stänger man av larmet innan man går in i huset. Alla våra larm har fjärrkontroll. Huvudenheten meddelar även larmets status. Våra larm skickar både SMS och ringer upp till förprogrammerade telefonnummer. Vid uppringning kan ett förinspelat röstmeddelande spelas upp. Med våra 868 MHz larm kan även bilder skickas till mejl och genom MMS. Det går också att installera en gratis smartphone applikation där man kan manövrera larmet vart och när som helst. Detta är mycket smidigt om man t.ex. är osäker på om man aktiverat larmet när man åkte hemifrån.

Trådlösa detektorer

Rörelsedetektorn reagerar på strålning som kroppens värme ger ifrån sig och även på förändring av hastighet. Rörelsedetektorerna ska vanligen placeras på 2.3m höjd med riktning snett nedåt. För dig som har husdjur finns djurimmuna rörelsedetektorer som inte reagerar på vikter under ett visst antal kilo. Det finns även rörelsedetektor med inbyggd kamera som kan ta bilder på vad som utlöst larmet. Man kan även på begäran få bilder skickade till sig. Dessa bilder kan självklart sparas för att användas i t.ex. en polisutredning.

Magnetdetektorn monteras på dörrar och fönster och kommer i två olika delar, en del sätter man på dörren och den andra på karmen. När dörren öppnas och delarna skiljer sig ifrån varandra så skickas en signal till huvudenheten som direkt ringer upp.

Vibrationsdetektorn är en mindre vanlig detektor som placeras på fönster framförallt när man har stora glaspartier. Om det skulle utföras slag eller om glaset skulle krossas, reagerar detektorn och utlöser larmet.

Rök/värmedetektor fungerar som en vanlig brandvarnare och rekommenderas till alla kunder som köper larm. Alla rök/värmedetektorer har inbyggd siren och aktiveras även vid inbrott vilket gör att det tjuter i större delar av huset och på så vis skräms tjuven.

Gasdetektor reagerar på metangas som används vid matlagning och uppvärmning. Vattendetektor larmar tidigt för vattenläckage och monteras exempelvis under diskmaskin eller tvättmaskin.

Känn er varmt välkomna att kontakta oss för mer information eller frågor.

/

Akilles Säkerhet

Ringåsvägen 2 286 35, Örkelljunga

Telefon: 0451 253 831 Mail: [email protected]

Org nr. 556808-9543 Reg. bi-firma i PADDYTEK AB Mejla eller ring oss för Kameraövervakning produkter – Akilles Säkerhet