Sätt att stoppa falsklarm i ditt hemlarmsystem

FalsklarmFalsklarm har alltid varit ett problem vid installation och användning av larm. Det finns många olika orsaker till hur problemen uppstår men i många fall är det hanhavande fel.

Nedan är en lista på förebyggande åtgärder för att stoppa falska larm

Välj rätt larmsystem

Det individuella behovet avgör vilken typ av hemlarm som är lämpligt. Om du har husdjur så är det viktigt att välja husdjursimmuna rörelsedetektorer som inte detekterar på lägre vikter.

En annan viktig sak att tänka på är att hela familjen ska kunna använda larmet, det innebär att det t.ex. ska vara enkelt och smidigt för barnen att aktivera och avaktivera larmet.

Det är också viktigt att programmeringen av larmet blir korrekt. Ett larmsystem är ofta väldigt komplext och innehar många funktioner. Välj att få larmet förprogrammerat vid köp av larm. Det innebär att larm återförsäljaren programmerar hela larmschemat efter överrenskommelse med köparen. På så vis kan återförsäljaren också påminna om viktiga funktioner att lägga till i vissa områden.

Observera rörliga objekt

Det händer att någon rörlig del i hemmet aktiverar larmet då en rörelsedetektor reagerar. I de vanligaste fallen rör det sig om en fladdrande gardin, en hängande skylt/lampa eller någon roterande dekoration. Det är också viktigt att rörelsedetektorer inte blir utsatta för direkt solljus, det kan aktivera larmet. Rikta heller inte rörelsedetektorn ut genom fönstret då fönsterglaset kan spegla och rörelse utanför kan observeras.

Byta batterier ofta

Detta är såklart en viktig punkt när man har ett trådlöst larmsystem. Det är viktigt att batterier bytas i både detektorer och knappsatser. Vid kontinuerligt underhåll förhindrar man också på så vis falsklarm.

Testa ditt larmsystem

Det är smart att ibland kontrollera ditt larmsystem och vara lite nyfiken på att verkligen alla funktioner är aktiverade. Ta bort alla telefoner som vid larm blir uppringda och börja testa. Kontrollera också så att alla detektorer är igång, sitter korrekt och är fria från smuts/damm och spindelnät. Tänk efter om det kanske skulle vara bra att komplettera med ytterligare detektorer eller övriga tillbehör. Det är aldrig dumt att gå in på återförsäljarens hemsida för att ha koll på nyheter och eventuella nya funktioner som du kan lägga till i ditt hemlarm.