Säkerhetsrisker och att arbeta agilt

De flesta företag och organisationer vill att arbeten ska utföras så effektivt som möjligt. Ett sätt att uppnå detta på är att anamma agila arbetssätt på arbetsplatsen vilka gör att människor når sin potential fullt ut. Hos CANEA kan företag och organisationer utbilda sin personal i agila arbetssätt. Agil (agile på engelska) handlar om att vara flexibel, snabb och anpassningsbar. Själva ordet betyder lättrörlig. I en föränderlig digital nu- och framtid talas det alltmer om agila ledarskap och arbetssätt för att uppnå framgång. CANEA tillhandahåller en utbildning som ger kursdeltagarna professionella färdigheter vad gäller agila initiativ och arbetssätt. Säkerhetsrisker, arbetsmiljö och agilt arbete I olika arbetsmiljöer finns risker som kan behöva redas ut med en riskbedömning. Fokus läggs på sannolikhet för olycksfall