Samhällsskydd och beredskap

 

Under sommaren 2018 blev den dittills ganska anonyma Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, känd över hela Sverige på grund av broschyren Om krisen eller kriget kommer blev utskickad till drygt 5 miljoner hushåll i anknytning till den kampanj som kallades Krisberedskapsveckan från slutet av maj till början av juni. Denna statliga myndighet är dock inget nytt påfund utan har sedan inrättandet 2009 funnits i tio år. Syftet med broschyren var att förbereda folket för de följder som riktigt allvarliga olyckor i form av krig, cyberattacker eller extrem väderlek kan ställa till med. Fokus ligger på hur man kan tillgodose basala behov när grundläggande samhällsfunktioner har slagits ut.

Uppdrag

Myndighetens uppdrag handlar helt enkelt om att hjälpa såväl offentlig sektor som civilt samhälle, företag och privatpersoner med förebyggande information samt faktisk information vid krishändelser av olika slag. MSB utvärderar också tidigare kriser för att se vilka åtgärder som kan behöva förbättras. Det många kanske inte känner till om myndigheten är att den också rekryterar och genomför en del insatser i andra länder som kan behöva hjälp i kristider. Det som de flesta kanske förknippar med MSB är signalen Viktigt meddelande som är en av uppgifterna. Denna består av fyra signaltester per år som allmänheten påminns om i Sveriges Radio.

Tidskrift

Som medborgare kan det vara bra att hålla sig uppdaterad kring vad som händer på myndighetens hemsida där man också gratis kan prenumerera på tidningen Tjugofyra7 som finns tillgänglig både på webben och i tryckt format. Tidningen bevakar myndighetens olika ansvarsområden i syfte att skapa såväl debatt som att tillhandahålla information. Man kan anmäla sig som prenumerant och via hemsidan har man dessutom tillgång till alla tidigare nummer som man kan ladda hem och läsa i lugn och ro.

Lämna ett svar