Tryggare verksamhet med rätt intranät

Använder du dig av det lokala nätverket på din arbetsplats? Då kan det stå dig riktigt dyrt om det vill sig illa. Majoriteten av alla verksamheter har skyddad och privat information som inte får läcka vidare. Med ett lokalt nätverk är riskerna stora. Obehöriga parter kan få tillgång till kunduppgifter eller företagets privata och skyddade uppgifter. Vad kan man då göra för att minska risken för att detta ska inträffa? Det handlar naturligtvis om att investera i ett riktigt bra säkerhetssystem till ditt företag. Många tror att säkerhetssystem endast har med tillträde till den fysiska verksamheten att göra, t.ex. tillträde till kontoret, men så är inte fallet. Det är minst lika viktigt, om inte viktigare, att den information du har på