Försvarsmakten i Sverige

Nedmonteringen av det svenska försvaret har gjort att många uppfattar militärens operativa förmåga som något av en tandlös tiger. Myndigheten som ansvarar för att försvara Sverige heter Försvarsmakten och den består av den svenska armén, (inklusive hemvärnet) marinen och flygvapnet. Myndigheten leds av ÖB, överbefälhavaren, och lyder under försvarsdepartementet. På försvarsmakten.se kan man läsa mer om organisation och verksamhet samt information om den svenska värnplikten.

Under uppbyggnad

2013 uttalade sig ÖB Sverker Göransson öppet i en intervju om landets operativa förmåga där han konstaterade att Sverige maximalt kan klara av en veckas försvar mot angrepp. Detta skakade om människor runt om i Sverige och till och med politikerna bleknade under de rådande omständigheterna i såväl världen som Sveriges närområde. Dessutom var det ingen som förstod att överbefälhavaren pratade om en organisation som inte ens fanns på plats och inte heller skulle kunna operera fullt ut förrän under år 2020. Sverige kunde inte heller möta ryska intrång på svenskt luftrum. År 2010 började nämligen nedmonteringen av det svenska försvaret som lämnade landet i princip vidöppet och försvarslöst. Den allmänna värnplikten avskaffades i fredstid och ersattes till stor del av rester av armén och frivilligorganisationer som till exempel hemvärnet. 2017 hade man dock äntligen insett allvaret och värnplikten återinfördes. Nu pågår ett intensivt återuppbyggnadsarbete.

Lämna ett svar