Säkra intranät

Allt mer i samhället digitaliseras och det går i en rasande fart. Detta sker även på de allra flesta företag, dokument och material finns digitalt. Men i och med att nätet används mer och mer ökar även cyberattackerna. Därför måste du som företagare ha säkra system för att minska risken att attackeras och bli av med affärshemligheter. Att ha ett bra uppbyggt intranät är ett smart val för att kunna kommunicera säkert och lagra filer online. Du kanske ställer dig själv frågan: Vad är ett intranät? Ett intranät är ett kommunikationsnätverk som är internt och privat. Ett intranät underlättar olika arbetsprocesser, informationslagring, kommunikation och kunskapsdelning mellan alla personer som jobbar på företaget.

Intranät effektiviserar företaget

Intranät är för alla typer av företag, stora som små. Det är vanligt att intranät används för att distribuera information och nyheter om företaget, koppla samman olika medarbetare, göra samarbeten enklare och mer produktiva och underlätta lagring av dokument och filer. Det är smidigt att kunna ha filer och dokument på samma ställe och risken att de ska hamna på fel ställe eller i fel händer är mindre med ett intranät. Förutom att ha ett intranät är det även betydelsefullt att du som företagare prioriterar cybersäkerhet i största allmänhet.

Lämna ett svar