Säkerhetssystem till innerdörrar – finns det?

Vi lever i en allt mer osäker värld och allt fler börjar fundera över sina säkerhetssystem på ytterdörrarna. Att ytterdörren har ett ordentligt lås och larm är nödvändigt för att förhindra inbrott och för att du ska känna dig trygg i ditt hem. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att ha olika system för säkerheten på innerdörrarna, men vad gäller egentligen för just innerdörrar och vilka lösningar finns det? Det kan finnas flera anledningar till varför du vill ha säkerhetssystem på dina innerdörrar. Det kan till exempel handla om att du har en innerdörr i din farstu som du vill ska fungera som ett extra inbrottsskydd eller att du har ett rum i din bostad som du vill begränsa.