Säkerhetstänk kring bilen – så gör du

Din bil hör till en av de prylar med högst risk för att bli stulen. Varför det är så är svårt att ge ett bra svar på, men förmodligen beror det på att bilen ofta står obevakad utomhus och att det dessutom finns ett visst värde i en bil. Självklart beror risken dessutom på hur du behandlar din bil samt vilken bilmodell du har och av vilken årsmodell. Därför kommer här lite tips på hur du kan tänka när du exempelvis ska köpa ny bil. Vilken är den mest prisvärda begagnade bilen? När du ska köpa bil och vill utgå ifrån ett säkerhetstänk, är frågan: "vilken är den mest prisvärda begagnade bilen?" den absolut bästa frågan du kan ställa dig själv. Anledningen

Försvarsmakten i Sverige

Nedmonteringen av det svenska försvaret har gjort att många uppfattar militärens operativa förmåga som något av en tandlös tiger. Myndigheten som ansvarar för att försvara Sverige heter Försvarsmakten och den består av den svenska armén, (inklusive hemvärnet) marinen och flygvapnet. Myndigheten leds av ÖB, överbefälhavaren, och lyder under försvarsdepartementet. På försvarsmakten.se kan man läsa mer om organisation och verksamhet samt information om den svenska värnplikten. Under uppbyggnad 2013 uttalade sig ÖB Sverker Göransson öppet i en intervju om landets operativa förmåga där han konstaterade att Sverige maximalt kan klara av en veckas försvar mot angrepp. Detta skakade om människor runt om i Sverige och till och med politikerna bleknade under de rådande omständigheterna i såväl världen som Sveriges närområde. Dessutom var det

Krisinformation

För närvarande pågår en intensiv reklamkampanj för hemsidan Krisinformation.se under mellandagarna 2019 både på biografer, i TV4 och på sociala medier. Dessutom anordnas en reklamkampanj med affischer i huvudstaden Stockholm samt i Göteborg och Malmö. Samlad krisinformation Sidan krisinformation.se drivs på uppdrag av MSB, men sidan samlar information från samtliga av samhällets myndigheter vid kris. Avsikten är helt enkelt att underlätta för allmänheten att hitta såväl bekräftad som samlad information om den aktuella situationen för att minimera risken för spridning av rykten eller direkta felaktigheter. Webbsidan ska även stärka individuella samhällsmedborgares förutsättningar att kunna fatta grundade och medvetna beslut i krissituationer. Det ingår i uppdragsmyndigheten MSB:s ansvarsområde att samordna samhällskommunikation och överblicka krishanteringen. I detta område ingår att förse allmänheten med tillförlitlig

Kriminalitet utomlands

De flesta som planerar en resa utomlands tänker inte på säkerhet eller krisberedskap. De tänker kanske inte heller på kriminalitet eller terrorhot. Händelserna i USA den 11 september 2001 fick dock världen på andra tankar, åtminstone ett par år framåt. Hur ser det ut idag, drygt 19 år senare? Har världen lärt sig något eller kan man bekymmerslöst åka på semester? Det är en fråga vi ska försöka ta ställning till i den här artikeln. Det finns nämligen inte bara ett svar på frågan. Säkerhetsfrågor För den som vill ut och resa är världen alltid vacker. Självklart ska man kunna resa överallt och upptäcka världen som man vill och önskar, men man ska inte vara naiv. Det finns länder i världen som

Cybersäkerhet

Ämnet cybersäkerhet kan låta som någonting hämtat ur en högteknologisk science fiction-film, men faktum är att det är något som förekommer både på samhälls- och individnivå. Ibland når ämnet även hela vägen till Hollywood och blir föremål för någon dystopisk film om en samhällsattack som slår ut hela världens kommunikation. Analysen är inte helt långsökt. Hoten är högst verkliga, men vad innebär cybersäkerhet egentligen och hur skyddar man sig mot attacker och intrång? Elektronisk informationssäkerhet Även den svenska Säkerhetspolisen, SÄPO, arbetar aktivt med frågor inom cybersäkerhet. Med detta begrepp menar man försvar som skyddar servrar och datorer samt elektroniska system, mobila enheter, data och nätverk mot olika typer av angrepp med avsikt att orsaka skada. Begreppet är brett och omfattar allt som

Samhällsskydd och beredskap

  Under sommaren 2018 blev den dittills ganska anonyma Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, känd över hela Sverige på grund av broschyren Om krisen eller kriget kommer blev utskickad till drygt 5 miljoner hushåll i anknytning till den kampanj som kallades Krisberedskapsveckan från slutet av maj till början av juni. Denna statliga myndighet är dock inget nytt påfund utan har sedan inrättandet 2009 funnits i tio år. Syftet med broschyren var att förbereda folket för de följder som riktigt allvarliga olyckor i form av krig, cyberattacker eller extrem väderlek kan ställa till med. Fokus ligger på hur man kan tillgodose basala behov när grundläggande samhällsfunktioner har slagits ut. Uppdrag Myndighetens uppdrag handlar helt enkelt om att hjälpa såväl offentlig sektor som civilt