Cybersäkerhet

Ämnet cybersäkerhet kan låta som någonting hämtat ur en högteknologisk science fiction-film, men faktum är att det är något som förekommer både på samhälls- och individnivå. Ibland når ämnet även hela vägen till Hollywood och blir föremål för någon dystopisk film om en samhällsattack som slår ut hela världens kommunikation. Analysen är inte helt långsökt. Hoten är högst verkliga, men vad innebär cybersäkerhet egentligen och hur skyddar man sig mot attacker och intrång?

Elektronisk informationssäkerhet

Även den svenska Säkerhetspolisen, SÄPO, arbetar aktivt med frågor inom cybersäkerhet. Med detta begrepp menar man försvar som skyddar servrar och datorer samt elektroniska system, mobila enheter, data och nätverk mot olika typer av angrepp med avsikt att orsaka skada. Begreppet är brett och omfattar allt som har med datorsäkerhet att göra till återställningar efter katastrofer och utbildningar i att bekämpa och upptäcka kriminell cyberverksamhet.

Reella hot

Cybersäkerhet sysselsätter sig med tre olika slags hotbilder som handlar om cyberbrott, cyberterrorism och cyberkrigföring. Cyberbrotten karaktäriseras främst av att grupper eller enskilda personer attackerar och angriper olika cybersystem i syfte att tjäna pengar. Cyberterrorism i sin tur handlar om att slå ut viktiga elektroniska system i samhället i syfte att skapa rädsla och panik. När det gäller cyberkrigföring handlar det ofta om medveten informationsinsamling från främmande makt som är politiskt styrd där ett annat land till exempel kan hacka sig in i olika system och nätverk för att installera åtgärder och protokoll som kan aktiveras vid krigshandlingar. Det kan alltså antingen vara enstaka individer eller organiserade grupper som utför de här attackerna. För att komma åt datorer och nätverk kan angriparna använda spionprogram, virus, trojaner och maskar av olika slag. Privatpersoner och vanliga användare påträffar ofta skadliga koder i e-postbilagor eller via nedladdningar av falska program.

Skydd

Hur kan man skydda sig mot dessa angrepp och attacker? Som privatperson kan man naturligtvis använda sig av antivirusprogram. I ett större perspektiv använder sig länder av olika typer av elektroniska säkerhets- och krypteringsprotokoll för att skydda känsliga filer, e-post och data. Dessa system används också för att upptäcka skadliga program och virus i realtid. I Sverige har regeringen gett Försvarsmakten, SÄPO, Försvarets radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppdraget att ta fram ett cybersäkerhetscenter mellan 2020-2025 för att bättre kunna upptäcka och förebygga samt hantera IT-incidenter och angrepp som allvarligt kan skada Sveriges intressen och säkerhet.

Lämna ett svar