Fångläger i Nordkorea

Det är inte okomplicerat för omvärlden att få tillgång till information om högsäkerhetsfängelser i till exempel Nordkorea, men ibland dyker det upp sällsynt information. 2017 visade nyhetssajten Världen idag unika satellitbilder inifrån nordkoreanska fångläger. Olika siffror cirkulerar men cirka 100 000 nordkoreanska medborgare tros befinna sig i fångläger som liknar de fruktansvärda arbetsläger nazisterna använde sig av under andra världskriget.

Brott mot mänskliga rättigheter

Även FN och IBA, International Bar Association, samt olika organisationer för mänskliga rättigheter har släppt alarmerande rapporter om de politiska fängelserna i Nordkorea. Satellitbilderna visar barackliknande byggnader inramade av rejäla murar med höga vakttorn. Information om dessa fångläger var välbevarade hemligheter innan FN:s rapport som kom ut 2014, trots att det sedan 1990-talet cirkulerat rykten om vad som pågick. Den tillsatta undersökningskommissionen kom fram till att det fanns fyra operativa fångläger där politiska fångar satt livstidsdömda utan att ha genomgått någon rättegång. Läger av denna typ kallas kwan li so och fungerar som straffkolonier. Därtill finns det så kallade omskolningsläger som kallas kyo hwa so där fångar utan politisk anknytning hålls ihop med politiska fångar som har fått bestämda strafftider. Det tros finnas ett 30-tal läger av denna typ i Nordkorea. Hit forslas man om man till exempel har försökt lämna landet, på olika sätt har dragit till sig misstankar om att man har spridit osanningar om fosterlandet, om man helt enkelt har befunnit sig i fel sammanhang eller har gett uttryck för felaktiga åsikter. Härifrån kan man alltså komma ut, även om det är osannolikt att man överlever länge nog.

Brutala förhållanden

Förhållandena i dessa läger är brutala. Tortyr, våldtäkter, tvångsarbete och svält är vardagsmat för de som befinner sig innanför murarna. Själva straffarbetet består av jordbruk, arbete i gruva, skog eller olika sorters produkttillverkning. Arbetet sker för hand med primitiva hjälpmedel och från soluppgång till solnedgång. Föga förvånande är dödligheten väldigt hög på grund av minimala matransoner, brist på både medicin och hygien, tortyr, avrättningar och hårt arbete. Ransoner som två teskedar gröt om dagen har rapporterats. Barn som blivit till genom våldtäkt i lägren mördas direkt vid födseln. Enligt FN-rapporten tros runt 400 000 människor ha dött i dessa läger sedan 1960-talet.

Isolerade fängelser

De nordkoreanska fånglägren ligger ofta isolerat i större bergsområden dit ingen annan än de som har vetskap om lägren hittar. Det är bara lägren med tidsbestämda straff som erkänns av staten. De andra, de så kallade kwan li so-fängelserna är nästintill mytomspunna och fångarna försvinner till synes spårlöst. Varken familj eller släkt har någon aning om var fången är eller var lägret ligger. I omskolningslägren pågår istället indoktrinering där man påpekar sina egna fel och brister och anger andras. Därtill ska man lära sig att recitera och memorera viktiga politiska slogans, tal och dokument.

Lämna ett svar