Krisinformation

För närvarande pågår en intensiv reklamkampanj för hemsidan Krisinformation.se under mellandagarna 2019 både på biografer, i TV4 och på sociala medier. Dessutom anordnas en reklamkampanj med affischer i huvudstaden Stockholm samt i Göteborg och Malmö.

Samlad krisinformation

Sidan krisinformation.se drivs på uppdrag av MSB, men sidan samlar information från samtliga av samhällets myndigheter vid kris. Avsikten är helt enkelt att underlätta för allmänheten att hitta såväl bekräftad som samlad information om den aktuella situationen för att minimera risken för spridning av rykten eller direkta felaktigheter. Webbsidan ska även stärka individuella samhällsmedborgares förutsättningar att kunna fatta grundade och medvetna beslut i krissituationer. Det ingår i uppdragsmyndigheten MSB:s ansvarsområde att samordna samhällskommunikation och överblicka krishanteringen. I detta område ingår att förse allmänheten med tillförlitlig information.

Förutom viktig information hittar man även olika reportage och artiklar om hur det svenska samhällets beredskapssystem i kristider fungerar och hur olika myndigheter går tillväga i sitt arbete för att både hantera och förebygga olika sorters kriser som kan drabba landet. På krisinformation.se hittar man även råd och tips för hur man på egen hand kan öka sin enskilda beredskap i kristid samt vilket medborgaransvar man har för att tillgodose egna basbehov.

Lämna ett svar